Hermetik,Yoğuşmalı Kombi Nedir ?

·      Konveksiyonel Kombiler ( Hermetik Kombiler ) , gazın % 95’ini yakar % 5’lik kısmını da bacadan dışarı atarlar. Yani max. % 95 bir verim ile çalışırlar. Atık Gazdan fayda sağlanmaz, direk         dış ortama verilir.

·      Yoğuşmalı kombilerin çalışma prensibi ise çok farklıdır. Gazın % 100’ünü yakarlar. Bacadan çıkan atık gaz ise, bacadan çıkmadan tekrar bir çevrime sokularak,kombi dönüş suyunu               ısıtmakta kullanılır. Bu sayede Kombi gidiş ve dönüş suyu arasındaki sıcaklık farkı düştüğü için kombi daha az yakıtla suyu ısıtır. Yani bu sayede Kombi verimi % 110 gibi bir değere       ulaşır.

·      Yoğuşmalı kombide baca gazı sıcaklığı daha az ve emisyon değerleride düşük  olduğu için , çevreye daha az zarar verir. % 20 gibide bir yakıt tasarrufu sağlanır.

·      İki kombi arasındaki fark yanma sitemi ve atık gazdan geri faydalanma özelliğinden kaynaklanır.

·      Yoğuşmalı kombiler ileri teknoloji ile donatıldığı için daha pahalıdır.

·      Yoğuşmalı Kombiler zamanla avantajlarından dolayı kullanımı ( AB Normlarına göre ) zorunlu hale gelecektir.

·      Yoğuşmalı cihazlar kullanıcaya %15-20 arası yakıt tasarrufu sağlar.

·      Yoğuşmalı cihazların amortisman süresi 3 yıldır.

NOT : SON ZAMANLARDA SIKLIKLA DUYDUĞUMUZ YARI YOĞUŞMALI CİHAZLAR , ASLINDA KONVEKSİYONEL CİHAZ GİBİ ÇALIŞMAKTA OLUP,BİR SATIŞ STRATEJİSİDİR. İTİBAR EDİLMEMSİ GEREKİR.